Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Boruto
Boruto
New

Boruto

1 lượt xem·1 theo dõi

0

4.4 (7 lượt)
Boruto là phần tiếp nối của siêu phẩm Naruto huyền thoại. Trong phần này, truyện tập trung vào cậu bé Boruto, con trai của Naruto. Truyện mở đầu bằng cảnh làng lá hoang t... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 55
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện