Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. City Hunter
City Hunter

City Hunter

72 lượt xem·12 theo dõi

0

4.2 (5 lượt)
Ryo, một anh chàng với tướng mạo khôi ngô, có tài thiện xạ và đặc biệt rất háo sắc. Một anh chàng với biệt danh CITY HUNTER đã làm khiếp vía biết bao thế lực tội ác. Bộ t... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 77: - Mùa xuân đến muộn
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 76: - Ký ức bình minh
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75: - Yoko-san kiên cường
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 74: - Việc làm thêm bí mật
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73: - Lời thổ lộ nơi cánh cửa
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 72: - Người yêu tôi là thợ săn thành phố
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37.5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26.2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26.1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24.2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24.1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23.4
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23.3
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23.2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23.1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16.2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16.1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15.2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15.1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12.2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12.1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11.3
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11.2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11.1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6.3
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6.2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6.1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2.2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2.1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện