Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Cưng Chiều Vợ Yêu
Cưng Chiều Vợ Yêu

Cưng Chiều Vợ Yêu

68 lượt xem·18 theo dõi

0

4.9 (11 lượt)
Phòng lửa, phòng trộm, phòng bạn thân. Vậy mà Lịch Tiêm Lạc lại gặp phải chuyện máu chó này. Lấy chồng ngoài ý muốn, chồng lại là một cực phẩm sủng thê cuồng, tổng tài ph... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 306
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 305
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 304
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 303
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 302
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 301
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 300
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 299: Ứng viện thành công
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 298: Thiếu gia phệ hồn
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 297: Trí dũng song toàn
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 296: Người đến không tốt
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 295: Vịnh Mạn Đà
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 294: Khói mù tan đi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 293: Không đội trời chung
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 292: Đầu mối
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 291: Họa vô đơn chí
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 290: Đột kích
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 289: Tung tích của Noãn Noãn
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 288: Đen ăn đen
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 287: Có ẩn tình khác (đã fix)
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 286: Vươn móng quỷ (đã fix)
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 285
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 284: Em cam tâm, tôi tình nguyện
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 283: Anh là ai?
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 282: Một tai nạn xe
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 281: Đau dài không bằng đau ngắn
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 280: Ai lại không muốn một gia đình
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 279: Gia đình có chồng nấu cơm
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 278: Bán manh vô sỉ
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 277: Bữa cơm gượng gạo
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 276: Sứ giả hộ hoa x2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 275: Cuộc chiến giành vợ
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 274: Lục Tử Hy lên sàn
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 273: Tên đàn ông chết tiệt
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 272: Thêm lần nữa
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 271: Yêu không được, cũng không bị tổn thương
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 270: Để anh ta biến thái, để anh ta cay cú
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 269: Dùng tay chém chết tra nam
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 268: Chỉ có một
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 267: Ra chiêu!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 266: Cô gái của tôi!
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 265
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 264
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 263: Ai cũng kiên trì với ý kiến riêng
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 262: Gả cho tôi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 261: Tình yêu của mẹ
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 260: Ra đi tay trắng
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 259: Tình cũ bùng cháy
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 258
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 257
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 256
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 255
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 254
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 253: Người đàn ông đó
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 252: Mối thù giết mẹ
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 251: Có chuyện rồi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 250: Mạc Nhã Vy nhảy xuống biển
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 249: Lại gặp kẻ thù
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 248
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 247
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 246
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 245
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 244
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 243
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 242
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 241
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 240
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 239
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 238
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 237
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 236
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 235
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 234
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 233
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 232
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 231
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 230
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 229
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 228
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 227
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 226
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 225
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 224
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 223
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 222
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 221
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 220
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 219
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 218
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 217
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 216
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 215
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 214
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 213
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 212
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 211
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 210
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 209
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 208
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 207
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 206
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 205
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 204
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 203
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 202
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 201
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 200
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 199
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 198
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 197
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 196
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 195
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 194
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 193
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 192
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 191
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 190
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 189
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 188
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 187
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 186
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 185
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 184
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 183
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 182
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 181
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 180
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 179
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 178
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 177
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 176
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 175
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 174
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 173
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 172
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 171
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 170
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 169
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 168
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 167
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 166
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 165
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 164
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 163
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 162
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 161
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 160
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 159
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 158
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 157
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 156
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 155
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 154
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 153
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 152
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 151
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 150
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 149
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 148
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 147
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 146
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 145
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 144
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 143
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 142
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 141
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 140
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 139
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 138
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 137
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 136
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 135
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 134
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 133
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 132
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 131
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 130
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 129
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 128
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 127
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 126
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 125
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 124
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 123
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 122
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 121
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 120
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 119
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 118
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 117
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 116
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 115
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 114
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 113
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 112
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 111
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 110
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 109
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 108
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 107
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 106
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 105
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 104
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 103
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 102
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 101
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 100
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 99
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 98
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 97
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 96: Dọn ra ngoài
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 95: Sự giúp đỡ của Tổng Thống
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 94: Đánh nhau
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 93: Giết người trong chớp mắt
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 92: Tiệc từ thiện
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91: Oan gia ngõ hẹp
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 90: Uống rượu giải sầu
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 89: Xem như không khí
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 88: Không còn đứa bé nữa
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 87: Âm mưu độc ác
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 86: Đừng quá đáng
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 85: Đổi ý
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 84: Năm lần
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 83: Bị bỏ thuốc
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82: Lại gặp rồi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 81: Trốn đi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79: Giết chết cô
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78: Cút đi cho tôi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 77: Bùng nổ
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 76: Lộ bí mật
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75: Vì sao không tin em
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 74: Bỏ qua nhau
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73: Chuyện cũ về mèo
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 72: Hôn nhân không tình yêu
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71: Diễn xuất hạng A
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70: Nuôi heo
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69: Phát phúc lợi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68: Mình ngầu thật đấy
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67: Dạy dỗ nhân viên
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66: Tôi có ông xã là được
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65: Một đống cẩu lương
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64: Mệnh lệnh của mẹ
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63: Tự mình thuê khách sạn
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62: Cúp máy
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61: Không muốn gặp lại anh nữa
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60: Vị hôn thê ban đầu
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59: Thiên hậu quốc tế
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58: Ngạc nhiên
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57: Mặt lưỡi cày
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56: Đàm thuyết pháp
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55: Cạm bẫy hoa tỉ muội
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54: Quá mệt mỏi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52: Vãn Vãn gặp nạn
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49: Tình địch lên sàn
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48: Cút ra ngoài
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47: Hồ ly tinh
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46: Mẹ chồng đến rồi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45: Công ty điện ảnh
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44: Vẫn còn thời gian
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43: Cô vợ chu đáo
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42: Khóe miệng em dính cơm kìa
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41: An bài
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40: Để em chịu ấm ức rồi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39: Ông xã đến rồi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38: Ông già?
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37: Viện binh
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36: Đến để bới móc
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35: Lại gặp kẻ thù
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34: Thị uy
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33: Tình địch
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32: Có hứng thú với cô ấy
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31: Soái cá siêu đẹp trai
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30: Cô ấy là ai?
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29: Xin lỗi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28: Đến đấu một ván đi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27: Đua xe
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26: Tìm đường chết
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25: Phát hiện trong điện thoại
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24: Lên xe ngay cho anh
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23: Hôm nay tôi xử đẹp cô
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22: Vây kích
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21: Bắt quả tang tại trận
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20: Giáo huấn
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19: mập mờ đánh lận con đen
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18: Hồi ức xinh đẹp
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17: Chồng ơi, cảm ơn anh
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16: Một chiêu hiếm có, kiếm ăn khắp nơi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15: Nhịn được phải nhịn
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14: Lấy việc công báo thù riêng
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13: Kẻ thù không đội trời chung
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12: Phỏng vấn
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện