Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Dagashi Kashi
Dagashi Kashi
New

Dagashi Kashi

91 lượt xem·11 theo dõi

0

4.1 (14 lượt)
Một câu chuyện về Shikada Kokonotsu người muốn làm một managaka nhưng lại bị ông bố bắt phải nối nghiệp nghề bán hàng tại cửa hàng kẹo

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 141
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 140
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 139
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 138
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 137: - sherbic
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 136: - lẩu
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 135
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 134: Snicker
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 133: Kẹo gum đỏ đen
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 132
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 131
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 130
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 129: - new mochitarou
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 128
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 127
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 126: - tái ngộ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 125: - super mario-kun comic gum
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 124: - nỗ lực và cảm xúc
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 123: - hi vọng le lói
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 122: - Tako Senbei
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 121: - High Eight Chocolate
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 120: - Mực monjiro
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 119: - Super Ball
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 118
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 117
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 116
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 115
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 114
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 113: - ừng có lười biếng nữa dậy làm việc đi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 112: - Beniyutaka
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 111: - Cửa hàng tiện lợi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 110
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 109
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 108
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 107
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 106
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 105
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 104
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 103
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 102
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 101
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 100
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 98
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 97
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 96
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 95
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 94
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 93
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 92
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 90
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 89
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 88
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 87
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 86: - Fun Sushi Store
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 85: - Disappear Candy
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 84
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 83
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 81: - Hợp tác (part 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 80: - Hợp tác (part 1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79: - Marble
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78: - Black Thunder
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 77: - Kanro Ame
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 76: - Coffeebeat
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75: - Red Bean Balls
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 74
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 72: - Pine Ame
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71: - Youkai Kemuri
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70: - Mini Cola
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69: - Stringed Candies
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68: - Morinaga Milk Caramel
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67: - Cheese Arare
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66: - Snap Cream
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65: - Sakuranbo no Uta
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64: - Yes, im eating this!
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63: - Janken man
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62: - Cut Yocchan
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61: - Soft Glider
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60: - Peperoncino
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59: - Oyatsu Calpas
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58: - Truyện kinh dị và gum
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57: - Morinaga Ramune
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56.5: - Phụ chương
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56: - Lễ hội mùa hè (4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55: - Lễ hội mùa hè (3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54: - Lễ hội mùa hè (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53: - Lễ hội mùa hè (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52: - Miyako Konbu
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50: - Cola Gum
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện