Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Dàn Harem Cuối Cùng
Dàn Harem Cuối Cùng

Dàn Harem Cuối Cùng

79 lượt xem·19 theo dõi

0

5.0 (22 lượt)
Loài người đứng trên bờ vực tuyệt vong khi một loại virus bí ẩn mang tên "MK - Male Killer" giết 99.99% đàn ông trên thế giới. Main của chúng ta là 1 trong 5 người nhiễm... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 85: Kỷ nguyên mới
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 84: Tấn công
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 83: Hai người
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82: Thỉnh cầu của Elisa
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 81: Ngày định mệnh
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 80: Kyouji và Neneko
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79: Hi vọng cho nhân loại
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78: Bên bờ cái chết
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 77: Phát triển vắc xin
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 76: Ký ức đầu tiên
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75: Bản Backup
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 74: Quá khứ của Elisa
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73: 5 năm trước
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 72: Lỗ Băng Băng
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71.2: Anastasia (2)
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71.1: Anastasia (1)
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70: Ryuuzouji Akane
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69.2: Kuroda Maria (2)
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69.1: Kuroda Maria (1)
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68: Năm cô gái
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67: Con đường duy nhất
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66: Nhà khoa học thiên tài
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65: Nữ Công Tước của Rosania
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64.2: Giải quyết cho bài kiểm tra (phần 2)
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64.1: Giải quyết cho bài kiểm tra (phần 1)
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63: Tương lai được định sẵn
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62: Kích thích
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61: Va chạm
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60: Vô đạo đức
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59: Lời hứa
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58: Huyền thoại Kuniumi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57.2: Buổi thanh tẩy linh hồn (2)
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57.1: Buổi thanh tẩy linh hồn (1)
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56: Đêm sau
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55: Làng Izanami
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54.2: Tái hợp (phần 2)
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54.1: Tái hợp (phần 1)
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53: Kí ức mùa hè
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52: Hướng giải quyết của người đàn ông
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51: Trốn thoát
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50: Nước mắt
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49: Hai con số
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48: Âm mưu của trụ sở UW (tiếp theo)
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47: Âm mưu của trụ sở UW
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46: Nghi lễ bí mật
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45: Nền tảng quan hệ của mọi người
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44: Người đàn ông thứ tư
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40.5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32.2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31.5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30.5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29.5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28.5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28: Special
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27.5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26.5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25.4: - Giga-Special-3
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25.3: - YJ028-special
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25.2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24.5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23.5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23.2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22.5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19.1: Thông tin nhân vật
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16.5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14.2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14.1: - Cuộc sống mới (phần 1)
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5.5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện