Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Dịch Vụ Trả Thù Ngoại Truyện
Dịch Vụ Trả Thù Ngoại Truyện
New

Dịch Vụ Trả Thù Ngoại Truyện

4 lượt xem·4 theo dõi

0

4.2 (15 lượt)
Ngoại truyện mở rộng của bộ truyện Dịch Vụ  Trả Thù, mở đầu sẽ là quá khứ của Kamo

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 70: Tora Chơi Game... Hẹn Hò
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69: Breakfast Club (4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68: Breakfast Club (3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67: Breakfast Club (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66: Breakfast Club (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65: Buôn Thần Bán Thánh (5)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64: Buôn Thần Bán Thánh (4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63: Buôn Thần Bán Thánh (3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62: Buôn Thần Bán Thánh (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61: Buôn Thần Bán Thánh (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59: Sát Nhân (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58: Sát Nhân
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57: Cuồng Dâm (5)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56: Cuồng Dâm (4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55: Cuồng Dâm (3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54: Cuồng Dâm (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53: Cuồng Dâm
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42: Suối Nước Nóng Có Ma
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41: Áp Lực (7)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40: Áp Lực (6)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39: Áp Lực (5)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38: Áp Lực (4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37: END
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36: Đời Sống (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35: Club Mỹ Thuật 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34: Club Mỹ Thuật
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32: Tai Nạn (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31: Tai Nạn (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30: Ấu Dâm (5)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29: Ấu Dâm (4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28: Ấu Dâm (3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27: Ấu Dâm (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26: Ngôi Nhà Bị Chiếm (6)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24: Căn Nhà Bị Chiếm (6)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23: Căn Nhà Bị Chiếm (5)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22: Căn Nhà Bị Chiếm (4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21: Căn Nhà Bị Chiếm (3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20: Căn Nhà Bị Chiếm (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19: Căn Nhà Bị Chiếm (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18: Chơi Game Đêm
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17: Stalker (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16: Stalker (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15: Stalker
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14: Đố Kị (5)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13: Đố Kị (4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12: Đố Kị (4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11: Đố Kị (3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10: Đố Kị (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9: Đố Kị
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8: BreakFast Club Tấn Công (3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7: BreakFast Club Tấn Công (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6: BreakFast Club Tấn Công (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện