Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo
Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo

Độc Phi Thần Y Quá Kiêu Ngạo

78 lượt xem·18 theo dõi

0

4.9 (11 lượt)
khi thần y vô song tuyệt thế trọng sinh làm sài nữ đại lục kỳ ảo, vì thay “nàng” trả thù, đã mở ra một mặt của hệ thống, cô ấy vừa thu thập các tinh linh để trợ giúp cho... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 142
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 141
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 140
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 139
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 138
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 137
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 136
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 135
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 134
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 133
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 132
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 131
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 130
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 129
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 128
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 127
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 126
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 125
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 124
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 123
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 122
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 121
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 120
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 119
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 118
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 117
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 116
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 115: người của ta
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 114: đấu với ta
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 113: bão 3
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 112: bão 2
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 111: bão 1
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 110
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 109: +110 đứa bé này
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 108: lừa tí thôi
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 107: thánh nữ
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 106: loạn vì luyện linh thư
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 105: tinh thần lực
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 104: bản công chúa muốn thử
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 103: muốn hỏi gì ?
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 102: thái tử người giúp ta đi mà
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 101: ta sẽ cho ngươi gặp
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 100: NÀNG ẤY LÀ NAM NHÂN
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 99: VÀO TÌM NÀNG
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 98: TIỂU BẠCH HƠI ĐÓI
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 97: TIỂU BẠCH ? CON SAO VẬY?
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 96: ta là thê tử chiến vương
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 95: SƯ PHỤ RA OAI
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 94: bão 4
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 93: BÃO 3
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 92: BÃO 2
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91: BÃO 1
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 90: rạng danh thiên hạ
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 89: nhầm cha tiểu bạch
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 88: xuống núi
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 87: còn ba tháng sinh mệnh
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 86: quân thanh diễn
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 85: TIỂU BẠCH
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 84: tìm người tên quân vô nhan
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 83: khó sinh
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82: động thai
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 81: kiềm chế
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 80: THỊT BÀO HÀO
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79: 8 tháng sau
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78: NHẬN TA LÀM GIA GIA
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 77: ta có thai ư?
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 76: chủ nhân người đừng ngủ nha
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75: gặp bào hào
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 74: băm ngươi thành trăm mảnh
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73: chủ nhân ta không phải phế vật
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 72: CÂM MIỆNG
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71: luôn tin tưởng chủ nhân
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70: đưa nhau đi trốn
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69: MUỐN GIẾT TA CÒN NON
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68: GIẾT QUÂN VÔ NHAN
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67: 100 vạn nợ ta
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66: vả mặt trước khi đi
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65: TA KHÔNG MUỐN RỜI XA NGƯỜI
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64: ta muốn hợp tác với các ngươi
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63: rốt cuộc là điều kiện gì ?
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62: muốn tìm hiểu công thức kiếm tiền của ta
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61: có kịch hay để xem rồi
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60: thành công vả mặt
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59: SAO CÓ THỂ NHƯ VẬY CHỨ
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58: VẬY NÓ CÓ TÁC DỤNG GÌ
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57: quân gia cháy túi tiền vì phong hành
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56: phong hành chém giá trên trời
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55: mười lăm vạn lượng
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54: nhìn ngươi dễ thương quá ta muốn cắn ngươi
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53: thu hồi di vật
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52: ta không cho ngươi thiếu một đồng
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51: làm giúp ta nốt việc cuối
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50: nô tỳ hồng hạnh
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49: vết bớt độc trên mặt
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48: ta nguyện trung thành với người
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47: ta muốn ngươi mãi mãi trung thành với ta
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40: ( bão 4))
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39: ( BÃO 3)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38: ( bão 2)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37: ( bão 1)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36: ( bão giật cấp 4)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35: ( bão giật cấp 2)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19.1
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện