Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Hoàng Hậu Bận Lắm
Hoàng Hậu Bận Lắm
New

Hoàng Hậu Bận Lắm

51 lượt xem·11 theo dõi

0

4.1 (14 lượt)
Một cô gái 19 tuổi thanh xuân xuyên không vào một triều đại nào đó không rõ, vốn tưởng bản thân phải nghênh chiến cung đấu tàn khốc, nhưng không ngờ bản thân lại là hoàng... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 143
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 142
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 141
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 140: - Kế hoạch cuối cùng
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 139: - Hoa đào nở
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 138: Ban đêm đến thăm lãnh cung
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 137: Mục đích của thái hậu
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 136
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 135: Tấm lòng của Tinh Thiên
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 134: Phản kích của hoàng đế
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 133
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 132
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 131
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 130: - Mưu kế mới
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 129: - Nguyên nhân cái chết
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 128: -Lòng người hiểm ác
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 127
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 126: - Liên tử
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 125: - Ngọn lửa báo thù
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 124: - Dạ yến (5)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 123: - Dạ yến (4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 122
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 121: - Dạ yến (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 120
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 119: - Dạ yến
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 118
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 117: Đầu đuôi việc mất con
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 116: Lời thề
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 115: Hoa đào rơi cô đơn
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 114: Hồi cung
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 113: Một nhà ba người
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 112: Nam Chi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 111: Cha
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 110: Nữ hiệp xuyên không
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 109: Gió thổi mây
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 108: Đột nhiên có mưu kế
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 107: Mẫu đơn
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 106: Mối bận lòng của chàng
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 105: Gặp lại tiêu phi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 104: Lược gỗ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 103: Kẻ đứng sau kế hoạch
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 102: Giành toàn thắng
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 101: Tiêu Phi bại lộ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 100: Hết sức căng thẳng
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 99: Hoàng hậu trúng độc
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 98: Giúp đỡ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 97: Anh đào phấp phới
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 96: Xe đến trước núi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 95: Có chuyện kỳ lạ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 94: Dạ Liên
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 93: Cuộc chiến rau cần
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 92: Ý yêu
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91: Đáng sợ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 90: Lề lối mới
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 89: Cẩm hoa?
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 88: Tuyến tú
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 87: Canh của hoàng đế
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 86: Dõi theo
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 85: Sự giúp đỡ của ngài
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 84: Hoài quân
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 83: Viếng thăm vào ban đêm
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82: Thư
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 81: Lộng ức các
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 80: Chống đối thái hậu
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79: Phản kháng
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78: Thượng Quan Vi Hi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 77: Cùng một chiến tuyến
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 76: Tình thế bức người
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75: Sự phẫn nộ của hoàng thượng
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 74: Mùi âm mưu
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73: Tuyển tú
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71: Chuyện cũ tiền triều
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70: Ý của Nho Phi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69: Câu đố về đại hoàng tử
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68: Nam tử thần bí
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67: Rừng trúc thần bí
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66: Khởi Khôi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65: Trờ chuyện với Thái Hậu
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64: Tiêu phi được con
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63: Cuối thu
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62: Hạ Duy
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61: Thừa Linh
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60: Lôi kéo
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59: Áp chế
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58: Tố giác
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57: Mộng quy
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56: Theo dõi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55: Đàn chủ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54: Nghe lén
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53: Vấn nguyệt
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52: Tìm kiếm ký ức
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51: Bức họa
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50: Ly gián thành công
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49: Ngăn cản hỏa tốc
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48: Chuyện cũ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47: Quay giáo
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46: Đầu độc
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45: Một mũi tên trúng hai con nhạn
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44: Kế phản gián
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43: Tình thế nguy cấp
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42: Cháy
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41: Phản kích
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40: Hoàng thượng đau lòng
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39: Phục thù
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38: Cái chết của Thu Phong
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37: Lưỡng nan
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22.5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện