Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu
Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu

Isekai Maou to Shoukan Shoujo no Dorei Majutsu

54 lượt xem·14 theo dõi

0

4.4 (17 lượt)
Trong MMORPG Cross Reverie, Sakamoto Takuma tự hào về sức mạnh áp đảo của mình và được những player khác gọi là 『Ma Vương』. Một ngày kia, cậu được triệu hồi đến thế với k... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 64.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64.1: Thủ đô Hoàng gia (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63.1: Thủ đô Hoàng gia (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62.1: Nghỉ ngơi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61.1: Sử dụng trang bị mới (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60.1: Sử dụng trang bị mới (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59.1: Thử nghiệm trang bị mới (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58.1: Thử nghiệm trang bị mới (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57.1: Cố gắng cứu đồng đội (3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56.1: Cố gắng cứu đồng đội (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54.1: Thử chinh phục Dungeon (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53.1: Thử chinh phục Dungeon (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52.1: Thử đến Dungeon (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51.1: Cố gắng truy đuổi chúng (4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50.1: Cố gắng truy đuổi chúng (3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49.1: Cố gắng truy đuổi chúng (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48.1: Cố gắng đuổi theo chúng (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47.1: Thử đến một thị trấn mới (4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46.1: Cố gắng đến một thị trấn mới (3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45.1: Cố gắng đến một thị trấn mới (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43.1: Nỗ lực bay lên bầu trời (3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42.1: Nỗ lực bay lên bầu trời (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41.1: Nỗ lực bay lên bầu trời (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40.1: Can thiệp (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39.1: Xen vào (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38.1: Ma Vương & Ma Vương (4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37.1: Ma Vương vs Ma Vương (3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32.1: Câu chuyện của Rem (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31.1: Thử đi quán Cafe (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30.1: Thử đi quán Cafe (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29.1: Cố gắng gỡ bỏ phong ấn (4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28.1: Cố gắng giải trừ phong ấn (3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27.1: Cố gắng giải trừ phong ấn (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26.1: Cố gắng gỡ bỏ phong ấn (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện