Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. It’s Not My Fault That I’m Not Popular!
It’s Not My Fault That I’m Not Popular!
New

It’s Not My Fault That I’m Not Popular!

94 lượt xem·14 theo dõi

0

4.4 (7 lượt)
Kuroki Tomoko là một cô gái học trung học siêu hấp dẫn, người đã có năm mươi năm kinh nghiệm hẹn hò với 100 chàng trai... trong thế giới game Otome. Nhưng trong thế giới... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 62: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ về nhà
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61: Vì tôi không hấp dẫn, tôi sẽ hù Kii-chan
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60: Vì tôi không hấp dẫn, tôi sẽ làm chó
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59.5: Ngoại truyện
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ đi cổ vũ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ lãng phí thời gian
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57: Vì tôi không hấp dẫn, Kỳ nghỉ mùa hè thứ hai đã bắt đầu
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ lo lắng về mùi của mình
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ tham gia lễ hội Tanabata
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ không thay đổi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53: Vì tôi không hấp dẫn, Điều tốt sẽ đến
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52.5: Phụ chương
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ sáng tác gì đó
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ xoay sang hướng khác
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ ở lại trường sau giờ học
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ quyết định nơi mình muốn đi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ chơi bẩn
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47.5: Ngoại Truyện
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47: Vì tôi không nổi tiếng, Tôi sẽ nhớ lại người quen cũ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ gặp lại bạn cũ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45: Vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ giết chút thời gian
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44: Bởi vì tôi không hấp dẫn, Tôi sẽ học cho bài thi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43: Vì tôi không hấp dẫn, tôi sẽ xem hàng TRẦN
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36.5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33.5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9.7: [DaFuq Group]
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9.5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 0: .
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 0: .
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện