Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Kỉ nguyên Trigger
Kỉ nguyên Trigger

Kỉ nguyên Trigger

99 lượt xem·19 theo dõi

0

5.0 (22 lượt)
Tại thành phố Mikado,bỗng dưng một ngày những cánh cổng kì lạ xuất hiện và đi từ đó ra là những kẻ địch đến từ các thế giới khác đe dọa sự tồn vong của thành phố.Thành ph... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 205: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 3
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 204: - Bài kiểm tra viễn chinh phần 2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 203: - Bài kiểm tra viễn chinh
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 202: - Galopoula Phần 14
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 201
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 200
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 199
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 198
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 197: - Trận đấu hạng trung cuối cùng
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 196: - Tamakoma 2 Phần 24
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 195: - Chika Amatori phần 9
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 194: - Osamu Mikumo phần 18
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 193
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 192
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 191: - Đội Yuba phần 4
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 190: - Đội Yuba phần 3
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 189: - Chika Amatori phần 8
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 188: - Hyuse phần 9
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 187: Đội Yuba Phần 2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 186: - Hyuse phần 8
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 185: - Đội Ninomiya Phần 2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 184: - Đội Yuba
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 183: - Chi nhánh Tamakoma phần 7
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 182: - Chi nhánh Tamakoma phần 6
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 181: - Takuma Yuba
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 180: - Kazuma Satomi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 179: Chika Amatori 1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 178: Đội Ninomiya
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 177: Mikumo 17
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 176: Eizo Netsuki
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 175: Hyuse 7
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 174: Azuma squad 2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 173: Azuma Squad
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 172: Hyuse 6
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 171: Hyuse 5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 170: Tamakoma-2 23
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 169: - Tamakoma-2 22
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 168: - Suzunari-1 3
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 167: - Suzunari-1 2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 166: - Tamakoma Second 21
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 165: Mikumo Osamu [Comeback sau hai năm]
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 164
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 163
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 162
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 161
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 160: - Hyuse 4
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 159
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 158: - Tamakoma Second 19
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 157: - Tamakoma Second 18
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 156
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 155
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 154
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 153
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 152
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 151
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 150
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 149
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 148
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 147
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 146
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 145
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 144
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 143
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 142
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 141
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 140
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 139
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 138
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 137.5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 137
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 136
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 135
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 134
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 133
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 132
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 131: +132
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 130
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 129
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 128
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 127
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 126
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 125
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 124
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 123
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 122
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 121
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 120
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 119
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 118
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 117
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 116
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 115
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 114
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 113
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 112
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 111
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 110
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 109
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 108
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 107
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 106
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 105
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 104
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 103
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 102
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 101
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 100
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 99
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 98
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 97
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 96
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 95
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 94
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 93
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 92
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 90
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 89
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 88
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 87
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 86
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 85
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 84
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 83
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 81
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 80
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 77
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 76
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 74
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 72
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19: Căn cứ Tomakoma
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18: Kuga Yuugo
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17: Jin Yuuichi p2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16: Phân đội của Miwa p3
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15: Phân đội của Miwa p2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14: Phân đội của Miwa p1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13: Amatori Chika p2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12: Amatori Chika p1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11: Jin Yuuichi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10: Cán bộ cấp cao của Border .
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9: Kitora Ai p3
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8: Kitora Ai p2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7: Kitora Ai p1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6: Đơn vị Arashiyama
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5: Kuga Yuuma p3
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4: Mikumo Osamu p2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3: Kuga Yuuma p2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2: Kuga Yuuma p1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1: Mikumo Osamu
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện