Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Mạnh Nhất Lịch Sử
Mạnh Nhất Lịch Sử
New

Mạnh Nhất Lịch Sử

66 lượt xem·16 theo dõi

0

4.7 (19 lượt)
Khoa học kỹ thuật tiên tiến, làm sống lại 16 mãnh tướng mạnh nhất lịch sử... Quan Vân Trường, Hạng Vũ, Lữ Bố, Lý Nguyên Bá... được chọn cặp đấu ngẫu nhiên. Ai thắng sẽ đư... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 150
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 149
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 148
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 147
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 146
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 145
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 144
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 143
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 142
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 141
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 140
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 139
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 138
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 137
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 136
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 135
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 134
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 133
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 132
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 131
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 130
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 129
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 128
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 127
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 126
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 125
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 124
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 123
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 122
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 121
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 120
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 119
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 118
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 117
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 116
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 115
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 114
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 113
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 112: Đoạt vị
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 111: Hai đời Võ Thánh
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 110: Lý Nguyên Bá
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 109: Mãn Châu đệ nhất dũng sĩ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 108: Hoàng đế và đại thần
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 107: Kết quả
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 106: Khí Thế chi Đạo
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 105: Cỗ máy giết người
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 104: Phân cao thấp
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 103: Cuồng sát
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 102: Thiết Ngưu
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 101: Song Canh
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 100: Truy sát
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 99: Thuật Phi Thạch
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 98: Kế của Quỳnh Anh
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 97: Báo tử đầu Lâm Xung
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 96: Thực lực Lý Quỳ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 95: Sát Tình Lưu Ảnh
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 94: Chất ức chế Oct3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 93: Thiên Sát Tinh
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 92: Tứ Quý Quyền
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91: Cao Sủng thiên - kết 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 90: Cao Sủng thiên - kết
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 89: Hội chứng sợ bẩn
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 88: Khốn cảnh
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 87: Cơ quan xa
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 86: Huynh đệ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 85: Công thành xa
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 84: Hi vọng tan tác
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 83: Đã đến
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82: Mở đường máu
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 81: Vây công
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 80: Không ai cản nổi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79: Đơn Thương Độc Mã
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78: Quân Lệnh
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 77: Bẫy
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 76: Khúc quanh
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75: Tận Trung Báo Quốc
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 74: Thắng thua đã phân
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73: Thắng thua chưa phân
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 72: Phá Quân Thế
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71: Thiên Y Vô Phùng
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70: Quyết Liệt
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69: Thư Hùng
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68: Nhạc Nguyên Soái
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67: Biết anh hùng
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66: Ngã Rẽ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65: Tự Trách
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64: Nhìn mặt mà bắt hình dong
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63: Tiên Tổ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62: Cao Sủng
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61: Nghiêm túc
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60: Đòn trí mạng
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59: Trói
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58: Chấn kinh
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57: Mỡ dày
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56: Đầu đất
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55: Bất ngờ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54: Hắt hơi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53: Khiêu khích
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52: Lễ nghi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51: Chủ nghĩa hoàn mỹ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50: Lý do lựa chọn
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49: Xét xử
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48: Lạc đường
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47: Tiếp tục
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46: Võ An Quân
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45: Máu chưa chảy cạn
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44: Khởi của Bạch Khởi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43: Hệ thống thần kinh
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42: Thắng bại đã phân
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41: Cắt Xé
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40: Kết thúc
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39: Hạ màn
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38: Máu lửa
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37: Hàn Khí
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36: Triển khai bất ngờ 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35: Triển khai bất ngờ
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34: Cắt xé
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33: Tám phút
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32: Thiên phận
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31: Thí nghiệm cấy ghép
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30: Tế bào Hela
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29: Biến đổi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28: Vuốt sắc
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27: Cự Nhân vs Bạch Khởi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 0
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện