Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Nghịch Lai Chuyển Sinh: Gặp Phải Tần Tiên Sinh
Nghịch Lai Chuyển Sinh: Gặp Phải Tần Tiên Sinh
New

Nghịch Lai Chuyển Sinh: Gặp Phải Tần Tiên Sinh

83 lượt xem·13 theo dõi

0

4.3 (6 lượt)
Nội dung: Chỉ trong một đêm, cô từ một thiên kim lại trở thành một cô con gái nuôi đầy sai trái! Con gái ruột nhìn thì hiền lành vô hại nhưng hết lần này đến lần khác bắt... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 52
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11.5: Ngoại truyện
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5: Dùng đồ người khác vui nhỉ?
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4: Sao em lại giúp tôi?
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3: Bé con à.. giúp tôi!
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2: Tôi cảm thấy bẩn
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 0
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện