Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung
Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung

Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Thương Khung

12 lượt xem·2 theo dõi

0

4.7 (9 lượt)
Nàng - nữ sát thủ của thế kỷ 21 bỗng dưng xuyên không về cổ đại, nữ giả nam trở thành Thái tử, bị phạt trượng vì sàm sỡ Hộ quốc tướng quân? Sờ cái mông đau tê tái, cơn gi... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 73: Tiểu xấu xấu muốn ôm ôm
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 72
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71: Dù ngươi là nam hay nữ, cô đều muốn ngươi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70: Đưa tiền thì là đại gia
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68: Lạc Tử Dạ là nữ
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59: Tiểu Dạ Nhi vi phu đến cứu ngươi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26: Kịch hay bắt đầu
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24: Tay để đâu đó
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21: Qua đêm ở chỗ ta đắt lắm đó
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60: Tiểu Dạ Nhi vi phu đến cứu ngươi
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57: Chỉ vì ở lại bên cạnh ngươi
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28: Hoài nghi lẫn nhau
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27: Nhiếp chính vương ghen rồi?
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26: Kịch hay bắt đầu
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25: Sát cơ ẩn giấu
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24: Tay để đâu đó
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23: Cổ đại cũng có hủ nữ?
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22: Thái tử cải trang thành hòa thượng?
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21: Qua đêm ở chỗ ta đắt lắm đó
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20: Nhiếp chính vương ghen rồi?
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19: Ta có thể sửa ngươi không?
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18: Tắm sạch sẽ đưa vào
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17: Thái tử đừng quên tối nay
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16: Ngươi là cái thá gì?
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15: Tối nay đến phủ ta
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14: Chọc giận nhiếp chính vương
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
3 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện