Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Noragami
Noragami
New

Noragami

82 lượt xem·12 theo dõi

0

4.2 (15 lượt)
Tóm gọn là có một tên con trai mặt cũng cho là tạm được, nhìn sơ qua thì ok tự nhận mình là "Chúa". Khi mà bạn buồn, mệt mỏi, mất niềm tin vào chính mình thì bạn sẽ nhìn... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 92.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 92
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 90.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 90
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 89.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 89
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 88.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 88
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 87.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 87
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 86.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 86
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 85
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 84.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 84
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 83.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 83
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82: - mùa của quá khứ
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 81.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 81
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 80.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 80
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 77
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 76
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 74
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 72
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5: Ranh giới
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4: Ý Chí Siêu Phàm
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3.5: - Omake vol 1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3: Tựa hồ tuyết rơi
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1: Những người đàn ông mặc quần dà ..
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện