Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Phượng Nghịch Thiên Hạ
Phượng Nghịch Thiên Hạ
New

Phượng Nghịch Thiên Hạ

1 lượt xem·1 theo dõi

0

4.2 (5 lượt)
Nàng, con gái duy nhất của trưởng công chúa, nhưng cả nước đều biết là phế vật Khi đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng mở ra, nàng chính là thiên tài sát thủ nguy hiểm nhấ... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 428: Tuyệt sát thiên hạ 7
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 427: Tuyệt sát thiên hạ 6
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 426: Tuyệt sát thiên hạ 5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 425: Tuyệt sát thiên hạ 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 424: Tuyệt sát thiên hạ 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 423
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 422
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 421
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 420
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 419
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 418
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 417
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 416
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 415: Lội ngược dòng 6
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 414
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 413
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 412: Lội ngược dòng 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 411: Lội ngược dòng 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 410
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 409: Bị nhốt trong lao tù 9
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 408: Bị nhốt trong lao tù 8
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 407
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 406
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 405
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 404: Bị nhốt trong lao tù 4
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 403: Bị nhốt trong lao tù 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 402: Bị nhốt trong lao tù 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 401: Bị nhốt trong lao tù 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 400: Phù nguyên vỡ nát 6
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 399: Phù nguyên vỡ nát 5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 398: Phù nguyên vỡ nát 4
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 397: Phù nguyên vỡ nát 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 396: Phù nguyên vỡ nát 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 395: Phù nguyên vỡ nát 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 394: Gặp lại Chiến Dã 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 393: Gặp lại Chiến Dã 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 392: Gặp lại Chiến Dã 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 391: Hoàng thất chính thống 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 390: Hoàng thất chính thống 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 389: Hoàng thất chính thống 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 388: Hoàng thất phân tranh 2 (3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 387: Hoàng thất phân tranh 2 (2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 386: Hoàng thất phân tranh 2 (1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 385: Hoàng thất phân tranh 1 (3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 384
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 383
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 382.5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 382
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 381
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 380
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 379
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 378
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 377
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 376
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 375
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 374
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 373
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 372
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 371
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 370
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 369
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 368
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 367
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 366
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 365
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 364
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 363
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 362
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 361
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 360
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 201
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 179: -359
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 178
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 177.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 177.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 176.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 176.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 175.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 175.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 174.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 174.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 173.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 173.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 172
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 171.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 171.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 170.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 170.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 169.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 169.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 168.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 168.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 167
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 166.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 166.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 165.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 165.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 164.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 164.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 163.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 163.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 162.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 162.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 161.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 161.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 160.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 160.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 159.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 159.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 158.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 158.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 157.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 157.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 156.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 156.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 155.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 155.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 154.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 154.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 153.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 153.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 152.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 152.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 151.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 151.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 150.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 150.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 149.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 149.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 148.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 148.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 147.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 146.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 146.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 145.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 145.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 144.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 144.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 143
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 142.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 142.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 141.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 141.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 140.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 140.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 139.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 139.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 138.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 138
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 137
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 136
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 135
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 134
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 133
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 132
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 131
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 130
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 129
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 128
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 127
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 126
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 125
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 124
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 123
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 122
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 121
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 120
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 119
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 118
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 117.5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 117
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 116
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 115
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 114
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 113
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 112
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 111
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 110
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 109
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 108
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 107
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 106
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 105
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 104
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 103
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 102
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 101
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 100
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 99
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 98
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 97
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 96
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 95
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 94
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 93
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 92
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 90
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 89
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 88
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 87
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 86
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 85
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 84
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 83
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 81
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 80
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 77
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 76
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 74
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 72
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2.2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện