Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. SCP Đơn Giản Hóa
SCP Đơn Giản Hóa

SCP Đơn Giản Hóa

79 lượt xem·19 theo dõi

0

5.0 (12 lượt)
Tổ Chức SCP (tổ hợp viết tắt của Special Containment Procedures (Quy Trình Quản Thúc Đặc Biệt) hay viết tắt 3 tiêu chí hàng đầu của tổ chức: SECURE, CONTAIN, PROTECT (ĐẢM... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 60: SCP-023
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59: SCP-2662
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58: SCP-1134
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57: SCP-527
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56: SCP-909
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55: SCP-1533
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54: SCP-609
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53: SCP-488
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52: SCP-990
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51: SCP-073
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50: SCP-3092
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49: SCP-971
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48: SCP-100-JP
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47: SCP-231
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46: SCP-457
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45: SCP-049
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44: SCP-956
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43: SCP-426
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42: SCP-706
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41: SCP-978 phụ lục
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40: SCP-978
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39: SCP-539
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38: SCP-805
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37: SCP-294
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36: SCP-1162
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35: SCP-2000
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34: SCP-1422
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33: SCP-871
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32: SCP-2006
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31: SCP-191
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30: SCP-2513
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29: SCP-348
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28: SCP-169
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27: SCP-187
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26: SCP-1514
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25: SCP-1316
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24: SCP-529
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23: SCP-247
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22: SCP-1192
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21: - SCP-343
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20: - SCP-993
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19: - SCP-303
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18: - SCP-835-JP
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17: - SCP-2521
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16: - SCP-053
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15: - SCP-2165
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14: - SCP-230
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13: - SCP-040-JP
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12: - SCP-2295
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10: SCP-106
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9: Những việc Ts.Bright không được phép làm tại Tổ Chức
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8: SCP-963
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7: SCP-2599
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6: SCP-085
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5: SCP-504
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4: SCP-682
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện