Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Tây Du
Tây Du
New

Tây Du

11 lượt xem·6 theo dõi

0

4.2 (5 lượt)
Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đ... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 241
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 240
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 239
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 238
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 237
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 236
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 235
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 234
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 233
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 232
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 231
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 230
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 229
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 228
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 227
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 226
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 225
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 224
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 223
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 222
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 221
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 220
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 219
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 218
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 217
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 216
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 215
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 214
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 213
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 212
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 211
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 210
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 209
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 208
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 207
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 206
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 205
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 204
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 203
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 202
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 201
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 200
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 199
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 198
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 197
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 196
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 195
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 194
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 193
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 192
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 191
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 190
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 189
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 188
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 187
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 186
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 185
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 184
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 183.5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 183
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 182
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 181
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 180
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 179
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 178
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 177
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 176
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 175
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 174
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 173
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 172
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 171
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 170
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 169
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 168
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 167
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 166
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 165
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 164
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 163
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 162
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 161
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 160
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 159
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 158: Đoạt Mệnh Ma Đao
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 157: Quyết Đấu Tam Vương
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 156: Kỳ Biến
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 155: Tối Cường Đích Khiêu Chiến
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 154: Đăng Thiên
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 153: Nhân Ngư Chi Quốc
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 152: Cùng Đồ Mạt Lộ
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 151: Ngộ Không Chi Tử
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 150: Viên Vương Cúi Đầu
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 149: Thần Nộ
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 148: Đối Thủ Đánh Không Chết
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 147: Tử Biệt
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 146: Cuồng Ngưu Đấu Đại Viên
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 145: Tiềm Phục Đích Nam Thiên Vương
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 144: Bí Mật Kim Long
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 143: Kim Long
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 142: Ngao Kiều Chi Tử
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 141: Huynh Đệ
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 140: Thần Tội Nghiệt Sâu Nặng
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 139: Tử Chiến!
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 138: Ám Ảnh Xâm Lược Chiến
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 137: Cửu Thiên Chi Lôi
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 136: Long Tộc Nghịch Tử Đích Phần Chiến
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 135: Đông Hải Thiên Long Giới
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 134: Trở Về
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 133: Luân Hồi Tái Sinh
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 132: Mộng Điệp
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 131: Vong Ưu Quốc
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 130: Thiên Long Giới
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 129: Cuồng Hổ hiện thân
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 128: Xuyên Việt
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 127: Ám Hồn Khai Mông Giả
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 126: Bạch Xà
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 125: Cùng Kỳ Địa Động
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 124: Đồ Long
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 123: Cự Điểu Cuối Cùng
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 122: Mộng Vỡ
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 121: Bạo Quân Ma Kiếm
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 120: Hi Sinh
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 119: Siêu tập khí!! Đại yêu hoàng đế khiêu chiến!
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 118: Bạch Cốt Hoàng Đế
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 117: Hoàng Tuyền Địa Hạ - Bạch Cốt Thành Tai
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 116: Long Tộc Chi Biến
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 115: Cuồng vương vô song
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 114: Tu La Ma Đao đấu Thiên Thủ Chiến Trận
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 113: Tu La tái khởi
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 112: Bạch Cốt Khô Lâu Quốc
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 111: Một niệm của La Hầu
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 110: Như Lai quy thiên
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 109: Phá tan Huyễn Mộng tàn khốc
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 108: Đấu Trường Atula
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 107: Siêu độ vong hồn
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 106: Đại Náo Âm Gian
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 105: Kẻ Khiêu Chiến
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 104: Thiên Long Đồ Thần
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 103: Tôn Ngộ Không Xuất Trận
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 102: Thiên Vương chi Nộ
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 101: Thiết Huyết Trư Yêu
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 100: Vận Đen
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 99: Tội Nghiệt Chi Trư
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 98: Ám Ảnh Cường Tập
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 97: Đại đạo hành giả
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 96: Sứ Mệnh
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 95: Bí Mật Tam Thanh
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 94: Nguồn gốc của sự phá hoại
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 93: Cổ Thần sống lại
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 92: Thiên Hạ Hữu Tuyết
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91: Về Đội
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 90: Chuyện bất khả thi ở Âm Giới
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 89.2: Oán Độc Chính Nghĩa (2)
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 89: Oán Độc Chính Nghĩa (1)
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 88.2: Âm Gian Hành (2)
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 88: Âm Gian Hành (1)
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 87: Khắc Cốt Ghi Tâm
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 86: Ám Hồn Giáo Tổ
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 85: Tinh Tú Sa Ngã
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 84: Thiên Giới Chi Chiến
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 83: Tôn Ngộ Không vs Tỳ Sa Môn Thiên
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82: Cổ thành
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 81: Lời nguyền tuyệt mệnh
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 80: Phong Sa Vô Tình
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79: Nô bộc của Âm Giới Vương
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78: Chuyện thứ ba của Như Lai
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 77
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 76: Thiên Cung Chi Biến
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75: Đại Náo Thiên Cung
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 74
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73: Nhất Hổ Tiến Kích 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 72: Nhất Hổ Tiến Kích 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71: Nhất Hổ Tiến Kích 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70: Nhất Hổ Tiến Kích 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69: Nhất Hổ Tiến Kích
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68: Thiểm Diệu Kim Long 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67: Thiểm Diệu Kim Long 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66: Thiểm Diệu Kim Long 1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65: Chuyện khác của Như Lai
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64: Từ Bi Chi Nộ Quyền
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63: Bất Bại Viên Vương
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62: Cuồng Vương Ma Đao
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61: Đấu Hồn
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60: Đọa Thần
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59: Dũng sấm Quỷ Quốc
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58: Vì yêu
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57: Cuồng Ngưu tiến kích
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56: Đại Bạo Tẩu
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55: Tầm Vũ
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54: Thâm nhập U Cốc
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53: Dã Ngưu và Độc Phong
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52: Tề Thiên Đại Thánh ở đây
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51: Thạch Trung Thần Viên
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50: Dã Ngưu Bảo
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49: Khổ tâm của Trì Quốc Thiên Vương
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48: Bí mật Cổ Long
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47: Quyết chiến Lưỡng Đại Thiên Vương
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46: Người không tin số mạng
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45: Nghịch Thiên Thần Kỹ
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44: Hồn Đoạn
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43: Cự Long và Rồng
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42: Thiết Thạch chi Thân
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41: Cự Nhân Quốc
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40: Hướng về tương lai xa xăm
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39: Xét xử vô tình
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38: Nhân duyên
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37: Tạm biệt Tôn Ngộ Không
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36: Biến Ảo Vô Cùng
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35: Hầu Vương sống lại
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34: Cửu Biệt Trùng Ngộ
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33: Thần Tướng độc nhất vô nhị
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32: Người giữ mộ
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31: Quyết chiến Tướng mạnh nhất Thiên Giới
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30: Bất Bại Kỵ Sĩ
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7: Không vì thương sinh
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6: Tim bất tử
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2: Long Vương Thần Tướng
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1: Rồng và Sói
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện