Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Thật Khó Để Yêu 1 Otaku
Thật Khó Để Yêu 1 Otaku
New

Thật Khó Để Yêu 1 Otaku

54 lượt xem·14 theo dõi

0

4.4 (17 lượt)
Tên khác: It't Difficult to Love an Otaku Câu chuyện hài hước giữa một anh chàng Otaku Gaming và một cô nàng Fujoshi thích truyện tranh

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 53.5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51.5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45.5: - Vol 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45: - Vol 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44: - Vol 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43: - Vol 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42: - Vol 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41.5: - Vol 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41: - Vol 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40: - Vol 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39.5: - Vol 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39: - Vol 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38.5: - Vol 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38: - Vol 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37.5: - Vol 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37: - Vol 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36: - Vol 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35: - Vol 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34: - Vol 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33: - Vol 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32: - Vol 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31: - Vol 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30.5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28.5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21.5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17.5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12.5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4.5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2.5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 0
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện