Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Triều Tây, In Or Out
Triều Tây, In Or Out
New

Triều Tây, In Or Out

89 lượt xem·47 theo dõi

0

4.4 (17 lượt)
Trước lúc 5 tuổi, ký ức của Thẩm Vọng toàn là một màu trắng đen, cho đến khi gặp được Lâm Triều Tây, cuộc đời cậu ấy mới bắt đầu có màu sắc. Dù biết đó là cha nuôi của mì... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 49
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17.2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 0
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện