Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Truyện ngắn Ôn Nhật Lương Hải Dương
Truyện ngắn Ôn Nhật Lương Hải Dương
New

Truyện ngắn Ôn Nhật Lương Hải Dương

68 lượt xem·18 theo dõi

0

4.9 (11 lượt)
Tuyển tập các bộ truyện ngắn của Hải Dương số 2 do Ôn Nhật Lương chủ biên

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 15.3: Nhiệt Hỏa Nhiên Thiêu 03
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15.2: Nhiệt Hỏa Nhiên Thiêu 02
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15: Nhiệt Hỏa Nhiên Thiêu 01
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14.3: Hải Hổ 2.5 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14.2: Hải Hổ 2.5 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14: Hải Hổ 2.5 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13.2: Hải Hổ The Beginning 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13: Hải Hổ The Beginning 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12.2: Phong Bạo Thập Tam 12
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12.1: Phong Bạo Thập Tam 11
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12: Phong Bạo Thập Tam 10
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11.9: Phong Bạo Thập Tam 9
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11.8: Phong Bạo Thập Tam 8
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11.7: Phong Bạo Thập Tam 7
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11.6: Phong Bạo Thập Tam 6
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11.5: Phong Bạo Thập Tam 5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11.4: Phong Bạo Thập Tam 4
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11.3: Phong Bạo Thập Tam 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11.2: Phong Bạo Thập Tam 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11.1: Phong Bạo Thập Tam 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11: Phong Bạo Thập Tam 0
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10: Võ Thần Hi Vọng
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9.6: Võ Thần ngoại truyện
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9.5: Võ Thần Hung Thú 5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9.4: Võ Thần Hung Thú 4
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9.3: Võ Thần Hung Thú 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9.2: Võ Thần Hung Thú 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9: Võ Thần Hung Thú 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8.2: Võ Thần Hoàng Kim 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8: Võ Thần Hoàng Kim 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7.3: Trận Chiến Diệt Thế 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7.2: Trận Chiến Diệt Thế 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7: Trận Chiến Diệt Thế 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6: Thiên Vương Tuyệt Kiếm
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5.3: Phong Lâm Hỏa Sơn 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5.2: Phong Lâm Hỏa Sơn 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5: Phong Lâm Hỏa Sơn 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4: Artbook Võ Thần
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3.8: Tuyệt Địa Thiên Hành 8
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3.7: Tuyệt Địa Thiên Hành 7
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3.6: Tuyệt Địa Thiên Hành 6
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3.5: Tuyệt Địa Thiên Hành 5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3.4: Tuyệt Địa Thiên Hành 4
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3.3: Tuyệt Địa Thiên Hành 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3.2: Tuyệt Địa Thiên Hành 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3: Tuyệt Địa Thiên Hành 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2.5: 01
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2.5: 02
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2.5: 03
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2: Tuyệt Địa Chuyển Sinh
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1.4: Nhật ký sát thủ 4
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1.3: Nhật ký sát thủ 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1.2: Nhật ký sát thủ 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1: Nhật ký sát thủ 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện