Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn
New

Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn

65 lượt xem·15 theo dõi

0

4.6 (18 lượt)
Nàng, Ẩn môn chủ của thời hiện đại, tinh thông y độc, giỏi ám sát, trong mắt thế nhân là một cái thiên tài biến thái, một lần ngoài ý muốn bỏ mình, lại trọng sinh vào một... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 333
22 ngày trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 332
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 331
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 330
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 329
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 328
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 327
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 326
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 325
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 324
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 323
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 322
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 321
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 320
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 319
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 318
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 317
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 317
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 316
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 315
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 314
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 313
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 312
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 311
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 310
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 309
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 308
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 307
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 306
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 305
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 304
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 303
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 302
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 301
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 300
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 299
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 298
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 297
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 296
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 295
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 294
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 293
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 292
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 291
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 290
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 289
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 288
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 287
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 286
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 285
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 284
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 283
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 282
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 281
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 280
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 279
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 278
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 277
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 276
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 275
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 274
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 273
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 272
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 271
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 270
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 269
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 268
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 267
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 266
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 265
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 264
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 263
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 262
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 261
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 260
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 259
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 258
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 257
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 256
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 255
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 254
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 253
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 252
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 251
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 250
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 249
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 248
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 247
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 246
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 245
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 244
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 243
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 242
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 241
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 240
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 239
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 238
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 237
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 236
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 235
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 234
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 233
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 232
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 231
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 230
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 229
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 228
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 227
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 226
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 225
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 224
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 223
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 222
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 221
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 220
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 219
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 218
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 217
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 216
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 215
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 214
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 213
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 212
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 211
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 210
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 209
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 208
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 207
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 206
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 205
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 204
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 203
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 202
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 201
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 200
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 199
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 198
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 197
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 196
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 195
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 194
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 193
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 192.1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 192
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 191
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 190: say rượu
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 189
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 188: đưa đến thanh lâu
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 187
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 186: phượng phủ!
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 185: hôn nàng
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 184: ra mắt bố vợ
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 183: eo của ta
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 182: tưởng tượng quá đà
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 181: nó đòi phế ta
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 180: rước râu
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 179: bảo vệ phượng cửu
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 178: đừng bất kính với chủ tử nhà ta
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 177: bao vây
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 176: đến tìm nàng
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 175: ta không đủ năng lực bảo vệ nàng
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 174: đến tìm trắc phi
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 173: trộm lão bạch
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 172: nhân sâm bị gặm
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 171: chưa nhận chủ
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 170: gia gia bị bắt cóc
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 169: ngươi ném đâu đó!
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 168: thanh long xuất hải!
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 167: đi mau
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 166: ta cũng sẽ cứu mà
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 165: đến đây!
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 164: rừng cửu phục
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 163: thoái vị
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 162: bảo bối! Nàng không thoát khỏi ta đâu
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 161: đấu với ta
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 160: đòi quản phượng gia
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 159: phượng tiêu sắp chết thật
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 158: phượng tiêu hôn mê
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 157: nguy hiểm tính mạng
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 156: bão 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 155: bão 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 154: bão 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 153: bão 1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 152: liên hôn
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 151: phượng gia đợi đó
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 150: ngũ đạo đan văn
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 149: lôi kiếp
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 148: luyện đan thất bại
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 147: nói xấu phượng cửu
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 146: quà cho mọi người
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 145.1: thanh ca
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 145: nàng đã trở về
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 144: bám theo quỷ y
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 143: ta sẽ mang dương dương theo
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 142.1: cản đường ta thì chết
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 142: linh châu
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 141: tiểu dương dương
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 140.1: nàng đã ra đi
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 140: dám bỏ ta
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 139: kiếm cớ vào phòng vợ
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 138.1: nói thử xem
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 138: phi thuyền hào hoa
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 137: TIỂU CẦU CẦU
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 136: BÃO 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 135: bão 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 134: BÃO 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 133: bão 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 132: bão 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 131: bão 1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 130: NGƯƠI CHÁN SỐNG RỒI
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 129: quỷ y giả mạo
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 128: tọa kỵ của ta đâu
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 127: ANH NHÀ BỊ LỪA LẦN HAI
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 126: âm hồn không tan
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 125: THÁNH CẢ GIÁ
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 125: VƠ TA ĐI ĐÂU RỒI
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 124: dám lừa ta
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 124: TIỂU BẠCH GÂY HỌA
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 123: con ngựa biến thái
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 122: lụt bờ 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 121: lụt bờ 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 120: lụt bờ 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 119: lụt bờ 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 119: lụt bờ 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 118: lụt bờ 1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 117: mưa rào 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 116: mưa rào 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 115: MƯA RÀO 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 114: mưa rào 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 113: mưa rào 1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 112: bão cát 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 111: bão cát 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 110: bão cát 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 109: bão cát 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 108: bão cát 1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 107: bay nóc 8
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 106: bay nóc 7
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 105: bay nóc 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 104: bay nóc 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 103: bay nóc 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 102: bay nóc 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 101: bay nóc 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 100: bay nóc
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 99: LỐC XOÁY 7
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 98: LỐC XOÁY 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 97: LỐC XOÁY 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 96: lốc xoáy 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 95: lốc xoáy 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 94: lốc xoáy 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 93: lốc xoáy 1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 92: vợ ta
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91: bất lực
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 90: tò mò diêm chủ
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 89: phi lễ a
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 88: sủng vk
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 87: DIÊM VƯƠNG ĐIỆN
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 86: chế dược
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 85: mười lăm tuổi???
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 84: ĐỪNG KHINH THƯỜNG QUỶ Y
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 83: TỤT QUẦN ĐẠI THÚC
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82: ĐẠI THÚC
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 81: ĐỪNG ĐÁNH MẶT TA
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 80: phượng thanh ca ngươi quen đã chết lâu rồi
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79: phượng bài là của ta
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78: ta muốn lui hôn
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 77: bão tuyết 9
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 76: bão tuyết 8
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75: bão tuyết 7
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 74: bão tuyết 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73: bão tuyết 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 72: bão tuyêt 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71: bão tuyết 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70: bão tuyết 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69: bão tuyết
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67: núi lở 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66: NÚI LỞ 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65: núi lở 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64: núi lở 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63: núi lở 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62: núi lở
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61: hạn hán 8
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60: hạn hán 7
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59: HẠN HÁN 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58: HẠN HÁN 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57: HẠN HÁN 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56: HẠN HÁN 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55: HẠN HÁN 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54: HẠN HÁN
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53: TẶNG FAN GIÚP AD
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52: TẶNG FAN GIÚP AD
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51: TẶNG FAN GIÚP AD
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50: TẶNG FAN GIÚP AD
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49: TẶNG FAN CHỬI
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48: VÒI RỒNG 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47: vòi rồng 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46: vòi rồng 1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45: sóng thần 7
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44: sóng thần 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43: sóng thần 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42: sóng thần 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41: sóng thần 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40: SÓNG THẦN 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39: sóng thần 1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38: động đất 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37: ĐỘNG ĐẤT 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36: động đất 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35: động đất 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34: động đất 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33: ĐỘNG ĐẤT 1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32: lũ 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31: lũ 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30: lũ 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29: LŨ 1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28: bão 10
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27: bão 9
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26: bão 8
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25: bão 7
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24: bão 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23.1: bão 5
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23: bão 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22.3: Raw
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22.2: bão 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21.1: bão 1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15: Ngoại truyện 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14: Ngoại truyện 1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5: Ủng hộ tăng động lực tại Fb: Nguyên Liêu Liêu nha OvO
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 0
một tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện