Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Vùng Đất Ma Pháp
Vùng Đất Ma Pháp

Vùng Đất Ma Pháp

88 lượt xem·18 theo dõi

0

4.9 (21 lượt)
Cậu chuyện diễn ra tại vùng đất nơi siêu năng lực, ma thuật hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày Thành phố "University" với 2,3 triệu dân, nơi mà 80% dân số đều có tham gia... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 126: Hố đen
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 125: Niềm kiêu hãnh
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 124: Nảy mầm
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 123: Chiến thuật
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 122.5
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 122
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 121: Bạn bè đồng tâm
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 120: Phát hiện
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 119: Trượt dài
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 118
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 117
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 116
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 115
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 114
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 113
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 112
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 111
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 110: Bản chất của quỷ dữ
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 109: Điên loạn
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 108: Ý định thực sự
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 107: Monster
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 106: Phóng thích
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 105
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 104
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 103
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 102
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 101: Giám đốc
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 100: Bức tường sắt
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 99: cuộc thi bắt đầu
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 98: Lời tuyên chiến
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 97.5: Suy ngẫm
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 97: Tái hợp
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 96
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 95: Ý định thực sự
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 94
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 93
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 92
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 90: Lừa dối
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 89: Một ngày ko may mắn
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 88: tổn thất nặng nề
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 87: Xuất phát
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 86: trò hề
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 85: Linh hồn
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 84: trò chơi
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 83
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 81
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 80
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 77
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 76
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 74
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 72
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71.5
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70.5
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39.5
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29: Ngày 18 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28: Ngày 19 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27: Ngày 19 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26: Ngày 19 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25: Ngày 16 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24: Ngày 15 tháng 8 ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23: Ngày 10 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22: Ngày 12 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21: Ngày 15 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20: Ngày 11 tháng 8 ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19: Ngày 10 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18: Ngày 10 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17.2: Buổi tập hu ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17.1: Buổi tập hu ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16.5: Ngày 25 thá ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16: Ngày 24 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15: Ngày 24 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14: Ngày 24 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13: Ngày 24 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12: Ngày 24 tháng .
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11: Ngày 24 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10: Đội Anti-skil ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9: Ngày 21 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8.5
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8: Ngay 20 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7: Ngày 19 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6: Ngày 19 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5: Ngày 18 tháng 7 ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4: Ngày 18 tháng 7 ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3: Ngày 17 tháng 7 ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2: Ngày 17 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1: Ngày 16 tháng ..
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện