Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Yozakura Quartet
Yozakura Quartet
New

Yozakura Quartet

73 lượt xem·13 theo dõi

0

4.3 (6 lượt)
Truyện kể về 4 thành viên của hội cố vấn cuộc sống Youkai,họ có nhiệm vụ giúp đỡ mọi người và Youkai trong thị trấn Sakurashin,ngăn chặn những Youkai có ý định xấu....nói... xem thêm

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 150: Mùa hè đang đi (phần 3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 149: Mùa hè đang đi (phần 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 148: Mùa hè đang đi (phần 1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 147.5: Extra vol 25 Digital edition bonus
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 147: Sakura-ko (Kết)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 146: Sakura-ko (phần 4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 145: Sakura-ko (phần 3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 144: Sakura-ko (phần 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 143: Sakura-ko (phần 1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 142.5: Extra vol 24
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 142: Tầm sư học đạo
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 141: Khởi hành đến Ise (kết)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 140: Khởi hành đến Ise (phần 5)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 139: Khởi hành đến Ise (phần 4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 138: Khời hành đến Ise (phần 3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 137: Khởi hành đến Ise (phần 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 136: Khởi hành đến Ise (phần 1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 135.5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 135: Tiết lộ (kết)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 134: Tiết lộ (phần 4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 133: Tiết lộ (phần 3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 132: Tiết lộ (phần 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 131.5: Extra vol 23
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 131: Tiết lộ (phần 1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 130.5: Extra vol 22
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 130: Mặt trời
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 129: Triệu hồi (kết)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 128: Triệu hồi (phần 4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 127: Triệu hồi (phần 3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 126: Triệu hồi (phần 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 125: Triệu hồi (phần 1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 124.5: Extra vol 21
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 124: Tomokazuki (kết)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 123: Tomokazuki (phần 3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 122: Tomokazuki (phần 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 121: Tomokazuki (phần 1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 120: Vòng lặp Biển Đông
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 119.5: Extra vol 20
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 119: Hải Nữ (kết)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 118: Hải Nữ (phần 6)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 117: Hải Nữ (phần 5)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 116: Hải Nữ (phần 4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 115: Hải Nữ (phần 3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 114: Hải Nữ (phần 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 113: Hải Nữ (phần 1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 112.5: Extra vol 19
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 112: Chim vỗ cánh bay (kết)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 111: Chim vỗ cánh bay (phần 5)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 110: Chim vỗ cánh bay (phần 4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 109: Chim vỗ cánh bay (phần 3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 108: Chim vỗ cánh bay (phần 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 107: Chim vỗ cách bay (phần 1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 105.5: Extra vol 18
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 105: Ngôi nhà của những vị thần (phần 5)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 104: Ngôi nhà của những vị thần (phần 3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 103: Ngôi nhà của những vị thần (phần 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 102: Ngôi nhà của những vị thần (phần 1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 101: Bão tuyết
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 100: Bão cát
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 99.5: Extra vol 17
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 99: Những đứa trẻ vùng ngoại ô
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 98: Bông hoa hẹn ước
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 97: Con trai
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 96: Con gái
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 95: Quá khứ và hiện tại (kết)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 94: Qúa khứ và hiện tại (phần 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 93: Qúa khứ và hiện tại (phần 1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 92: Ngoại truyện của Cá heo-chan
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91.5: Extra vol 16
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91.1: Ngoại truyện của cô nàng cá heo
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 90: +1: Ngôn thuật sư (kết)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 89: Ngôn thuật sư (phần 9)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 88: Ngôn thuật sư (phần 8)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 87: Ngôn thuật sư (phần 7)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 86: Ngôn thuật sư (phần 6)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 85.5: Extra vol 15
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 85.1: One-shot
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 85: Ngôn thuật sư (phần 5)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 84: Ngôn thuật sư (phần 4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 83: Ngôn thuật sư (phần 3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82.1: Ngôn thuật sư (phần 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82: Ngôn thuật sư (phần 1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 81: Mỗi người mỗi ngã
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 80: Bầu trời trong xanh (hậu)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79.5: Extra vol 14
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79: Bầu trời trong xanh (Tiền)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78: Mùa hè đang đến (kết)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 77: Mùa hè đang đến (phần 3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 76: Mùa hè đang đến (phần 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75: Mùa hè đang đến (phần 1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 74: Mùa hè đang đến
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73.5: Extra vol 13
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73: Câu chuyện của quỷ (kết)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 72: Câu chuyện của quỷ (phần 4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71: Câu chuyện của quỷ (phần 3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70: Câu chuyện của quỷ (phần 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69: Câu chuyện của quỷ (phần 1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68.5: Extra vol 12
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68: Chuyện nọ chuyện kia (Kết)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67: Chuyện nọ chuyện kia (phần 5)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66: Chuyện nọ chuyện kia (phần 4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65: Chuyện nọ chuyện kia (phần 3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64: Chuyện nọ chuyện kìa (phần 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63: Chuyện nọ chuyện kia
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62.5: Extra vol 11
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62: Khóc dưới ánh trăng (kết)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61: Khóc dưới ánh trăng (phần 4)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60: Khóc dưới ánh trăng (phần 3)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59: Khóc dưới ánh trăng (phần 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58: Khóc dưới ánh trăng (phần 1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57.1: Ngọn núi ngoại thành PLUS
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57: Ngọn núi ngoại thành
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56.6: Extra Vol 10
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56: Mùa hè đang đến (kết)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55: Mùa hè đang đến (phần 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54: Mùa hè đang đến (phần 1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53: Mỗi người mỗi khác (kết)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52: Mỗi người mỗi khác (phần 2)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51: Mỗi người mỗi khác (phần 1)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50.5: Extra vol 9
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50: Khúc ca của hoa (kết)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49: Khúc ca của hoa (phần 6)
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46.5: - Extra Vol 001
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44.5: Extra vol 8
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39.5: Extra vol 7
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33.5: Extra vol 6
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27.5: Extra vol 5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22.5: Extra vol 4
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22.1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17.5: Extra vol 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11.5: extra vol 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5.5: extra vol 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
2 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện