Hóng Truyện
Menu Hóng Truyện
  1. Trang chủ
  2. Truyện
  3. Zannen Jokanbu Black General-san
Zannen Jokanbu Black General-san

Zannen Jokanbu Black General-san

1 lượt xem·1 theo dõi

0

4.1 (4 lượt)
Đọc rồi biết  :D

Danh sách chương

Giảm dần
Chapter 107: X Dọn dẹp
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 106: X Mất đến "1 số tháng"
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 105: X Địa lôi
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 104: X Không thể cản phá
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 103: X Khinh xuất
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 102: X Nhiều lổ hỏng
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 101
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 100
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 99: - Buổi họp vô vọng
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 98
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 97
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 96: - Con gái tôi là Tổng Quản Lý tổ chức xấu xa
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 95: - Ngài "J"
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 94.2: - Ngày nghỉ (2)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 94: - Ngày nghỉ (1)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 93.2
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 93: Khó khăn với bộ ba (1)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 92.5: Cảnh sát đây! (2)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 92: Cảnh sát đây! (1)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91.2
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 91: - "Buff" 5% sức mạnh (1) - 90.2?
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 90: - Lực lượng đặc biệt (1)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 89: - "BỘ BA" XUẤT KÍCH!!
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 88: - Họp "hành" và những sóng gió tương lai
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 87: - "Tổ chức" xấu xa
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 86: - "Con cưng tác giả" - Cảm xúc thông thường - Mặt tối
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 85: - Một đấm thẳng mặt
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 84
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 83
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 82
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 81
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 80
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79.5: Phụ chương
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 79
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78.2
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 78.1
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 77.2
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 77.1
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 76: - Quyết tâm của mẹ
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75.2
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 75: - Những xúc tua chăm chỉ trong việc học và tình yêu (Part 1)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 74: - Cuộc chạy trốn của đôi tình nhân trẻ và những cái xúc tua
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 73: - Con trai của "mẹ" và quái nhân mới (1) 69? (2)? :3
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 72: - Trở lại căn nhà kinh hoàng (Phần 2)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 71: Trở lại căn nhà kinh hoàng (Phần 1)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 70: - Ảo tưởng và thực tế
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 69: fix
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 68: - Má về
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 67: - Hậu thánh chiến - part 1
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 66
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 65
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 64: Trận cuối (1)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 63: Trận 5 (1)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 62: Trận 4 (1)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 61: Trận 3 (1)
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 60: Trận 2
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 59: Trận 1
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58.5
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 58
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 57
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 56
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 55
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 54
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 53
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 52
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 51
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 50
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49.2
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49.1
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 49
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 48
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 47
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 46
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 45
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 44
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 43
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 42
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 41
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 40
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 39
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 38
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 37
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 36
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 35
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 34
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33.6: Phụ chương
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33.5
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33.4: Hồ sơ nhân vật
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 33
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 32
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 31
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 30
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 29
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 28
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 27
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 26
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 25
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 24
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 23
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 22
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 21
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 20
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 19
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 18
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 17
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16.5
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 16
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 15
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 14
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 13
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 12
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 11
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 10
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 9
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 8
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 7
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 6
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 5
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 4
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 3
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 2
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Chapter 1
4 tháng trước
Menu Hóng Truyện
Truyện tương tự
Bình luận
Like Fanpage để ủng hộ Hóng Truyện và cập nhật thông tin mới nhất về các truyện nhé
Lên đầu trang Hóng Truyện